مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۱/۳/۷
شرح وظايف

شرح وظايف گروه پيشگيري :

 

·         تنظيم فرايندها وتعين وظايف ومسئوليتهاي هريك از كارشناسان

 

·         آموزش كارشناسان واحد بيماريها براساس دستوالعمل هاي دريافتي   

 

·         نظارت بر برنامه ريزي كارشناسان وهمكاري در تنظيم برنامه هاي اجرايي توسط آنها

 

·         تشكيل جلسات هماهنگي در واحد براي ابلاغ برنامه ها ودستورالعملهاي جديد و دريافت نظرات كارشناسان                                                                     

 

·         انجام بازديد به همراه كارشناسان مبارزه با بيماريها از واحدهاي محيطي ونظارت بر حسن اجراي فرايندهاي واحد

 

·         مراجعه به محل وقوع بيماري و بررسي علل بروز آن                                 

 

·         معاينه بيماران گزارش شده وبررسي مورد بيماري وتاييد يا رد گزارشات واصله     

 

·         درمان بخشي از بيماريهاي واگير به صورت مستقيم ونظارت بردرمان همكاران پزشك در درمان بيماريها براساس پروتكل ها ودستورالعمل هاي موجود                            

 

·         تهيه مطالب آموزشي درمورد بيماريها جهت توزيع در بين جمعيت هدف هر بيماري  

 

·         شركت در جلسات آموزشي براساس دعوتهاي به عمل آمده                              

 

·         برگزاري جلسات آموزشي براي پرسنل محيطي (بهورز، كاردان ، كارشناس ،پزشك)

 

·         ايجاد هماهنگي با مراكز تخصصي براي ارجاع بيماران درصورت نياز 

 

·         بررسي وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات وارسال پس خوراند به واحدهاي محيطي

 

·         ارسال آمار وعملكرد واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها به مراكز بالاتر 

 

·         شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل وپياده نمودن نتايج آن درانجام وظايف مربوطه

 

·         انجام بررسي وتحقيقات در مورد بيماريهاي محلي

 

·         محاسبه پوششها وشاخصهاي وميزانهاي بروز و شيوع بيماريها

 

 

·         توزيع واكسن ومواد بيولوژيك به مراكز و بيمارستانهاي تابعه

 

·         ارائه خدمات به عشاير ومزارع و كوره هاي آجرپزي درمنطقه تحت پوشش

 

·         نظارت بر بهداشت زندانها وندامتگاهها از نظر بيماريهاي واگير

 

·         آموزش نيروهاي جديد الورد به سيستم ودانشجويان

 

·         دبيري كميته هاي بيماريهاي واگير وغير واگير

 

·         شركت در جلسات شوراهاي بهداشت شهرستان و بخشها

 

·         بازديد از بيمارستانهاي تابعه در زمينه ايمنسازي و گزارشدهي بيماريها

 

·         پيگيري تامين وتجهيز مراكز از نظر وسايل و لوازم بيماريابي

 

·         تامين مواد آموزشي براي نيروهاي محيطي وستادي

 

 

·         گزارش بيماريها مشمول نظام مراقبت بيماريها به سطح بالاتر

 

·         انجام ساير امور ارجاعي از ناحيه مافوق

 

 

·         پیشگیری از ابتلاء به بیماریها در ارتقای سطح سلامت افراد جامعه به عنوان مساله ای مقدم بر درمان اهمیت زیادی دارد

تاریخ به روز رسانی: 1391/08/30
تعداد بازدید: 4867
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1401/03/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal