مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۱/۳/۷
معرفی

 

دراولين سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي سياستهاي اساسي براي برنامه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين گرديد. در سال 1359 به منظور سازماندهي جريانهاي برنامه ريزي ، شورايي به نام شوراي بررسي برنامه ها و تشكيلات در وزارتخانه ايجاد شد اين شورا نيز به تشكيل چندين كميته تخصصي اقدام كرد . شوراي بررسي وظيفه داشت با\mهمكاري گروههاي تخصصي برنامه هاي پيشنهادي را بررسي و نتيجه را به شوراي معاونان گزارش كند . گروه بررسي برنامه ها و تشكيلات پس از كار كميته هاي مختلف گزارش اوليه خود را در سال 1360 در زمينه سياست ها ، خط مشي ها و اولويت هاي برنامه هاي بهداشتي به شوراي معاونان وزارتخانه ارائه نمود كه درنتيجه طرح گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور مورد تاكيد قرار گرفت. به منظور مسير و حجم عمليات اجرايي

گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور كارشناسان مجرب استانها اقدم به گردآوري اطلاعات اقليمي ، جمعيتي ، فرهنگي و ارتباطي مناطق روستايي شهرستانها نمودند كه پس از بررسي طرحهاي گسترش ارائه شده هر شهرستان توسط كارشناسان و مسئولان كشوري اولين نسخه طرح گسترش شهرستانها در سال 1363 تهيه گرديد و پس از آن زمينه جدي اجراي طرحهاي شبكه ها فراهم شد در اسفند ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي براي راه اندازي شبكه بهداشت و درمان در يك شهرستان از هر استان اعتباري معادل 2 ميليارد و 500 ميليون ريال در اختيار وزارت بهداري وقت قرار داد ، در سال 1364 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي به هزينه گرفتن اعتبارات گسترش شبكه هاي بهداشت و درمان اقدام به تشكيل واحدي به نام ستاد گسترش شبكه بهداشتي- درماني كشور نمودكه در استان فارس شهرستان فسا به عنوان شهرستان نمونه زير پوشش طرح گسترش قرار گرفت . اين واحد با توجه به شرايط اداري و مديريتي و حجم عمليات اجرايي پس از گذشت نزديك به سه دهه همچنان به فعاليت خود ادامه داده و در طول اين سالها تغييرات عمده اي داشته و سال به سال كا ملتر گرديده است. از سال 1384 اجراي طرح پزشك خانواده به اين واحد محول

گرديده كه گستردگي اين برنامه ساير فعاليتهاي واحد را تحت الشعاع قرار داده است.

واحد ستاد گسترش شبكه بهداشتي درماني در مركز بهداشت شهرستان مستقر مي باشد و در واقع رابط بين واحد هاي پشتيباني و واحدهاي فني بهداشتي است و بر پوشش كامل خدمات بهداشتي درماني نظارت دارد و در راستاي اهداف خود يعني تامين و ارتقاء

سطح سلامت و بهداشت عمومي در شهر و روستا و افزايش ميزان دسترسي مردم به خدمات بهداشتي درماني در منطقه تحت پوشش خود تلاش مي كند.

وظيفه اصلي اين واحد ، گسترش و توسعه فضاي فيزيكي ، تامين نيروي انساني و تجهيز مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي، پايگاهها و خانه هاي بهداشت و پشتيباني اين واحدها از نظر پيگيري تعميرات و كسري تجهيزات و ......... مي باشد .

 تاریخ به روز رسانی: 1398/04/26
تعداد بازدید: 6960
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1401/03/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal