مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۲/۳/۱۵
شرح وظايف

                                                                      

 

 
1- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني در تمام سطوح ارائه خدمات محيطي و ستادي با يکديگر و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي؛

2- پيش بيني جدول تشکيلاتي جهت رديف هاي مورد نياز و تامين نيروي انساني در تمام رده‌ها اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده؛

3- پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها؛

4- مشخص نمودن محدوده جغرافيايي و جمعيتي تحت پوشش مراکز و خانه هاي بهداشت؛

5- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت با راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛

6- ايجاد هماهنگي برون بخشي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و غيره؛

7- مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همکاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛

8- هماهنگي و همكاري نزديك و مستمر با مركز آموزش بهورزي در كليه مراحل پذيرش بهورز بومي، تربيت،  آموزش و استخدام آنها؛

9- تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛

10- نظارت بر تملك محل مطلوب جهت احداث واحدهاي بهداشتي و پي گيري محل مناسب جهت واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت جهت احداث؛

11- پيشنهاد جهت تشويق، تنبيه، تغيير عنوان و جابجايي كاركنان؛

12- ايجاد هماهنگي درون بخشي بين واحدهاي ستادي مستقر در مركز بهداشت

13- مسؤول اجراي طرح بيمه روستايي شامل:

* برآورد جمعيت تحت پوشش

* بررسي و اعلام نياز مراكز به نيروي پزشك و ماما

* استخدام و گزينش نيروها

* تعيين محل خدمت

* تامين و تجهيز وسايل و امكانات مورد نياز

* آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده

* نظارت و پايش اجراي برنامه ها

* ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمت درماني در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده

* آموزش كليه بهورزان در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده شامل:

          1- شناسايي جمعيت تحت پوشش و اعلام آمار جمعيتي

          2- ثبت نام و تشكيل پرونده

 

14- برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات شورای فنی و نشست فصلی و پي‌گيري مصوبات جلسات؛

15- تشکيل ستاد حوادث غير مترقبه؛

16- كنترل و پايش خدمات ارائه شده به مردم از طريق تشکيل تيم هاي نظارت و پايش و اعزام اين تيم ها به صورت منظم و برنامه ريزي شده به کليه مراکز تحت پوشش و خانه هاي بهداشت؛

17- همکاري با بسيج پزشكان و پيراپزشكان؛

18- تشکيل ستاد نوروزي با هماهنگي ساير واحدها جهت برنامه ريزي و ارائه خدمت مناسب و ويژه در ايام نوروز به مسافرين و همکاري با ديگر ارگانها در ايام نوروز؛

19- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛

20- پي گيري و بررسي شكايات رسيده در رابطه با واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهاي مربوطه؛

21- تهيه ليست پزشكاني كه از محروميت از مطب استفاده مي نمايند به صورت ماهانه؛

22- بررسي برنامه هاي نظارتي طرح شده از طرف واحدهاي مختلف بهداشتي جهت تيم هاي سيار و ارائه راهكارهاي مورد نياز جهت بالا بردن كيفيت ارائه خدمات؛

23- رايانه اي نمودن كليه اطلاعات شاغلين، ساختماني، جمعيتي، تجهيزاتي و ... و ثبت در رايانه ستاد گسترش؛

24- جمع آوري و كنترل زيج حياتي از خانه هاي بهداشت و تحويل زيجهاي جديد و تجزيه و تحليل آماري و محاسبه شاخص بهداشتي از مجموع كل اطلاعات موجود در زيجها؛

25- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگرهاي مختلفي که از سوي معاونت محترم بهداشتي ستاد گسترش دانشگاه به اين واحد ارجاع مي شود؛

26- ارسال آمار بيمه روستايي به صورت فصلي و ماهانه به معاونت محترم بهداشتي و اداره بيمه خدمات درمانی شهرستان

27- برنامه ريزي جهت آموزش دو روزه نيروهاي جديد در واحدهاي ستادي مربوطه؛

28- تهيه برنامه عملياتي سالانه

و ...

 

تاریخ به روز رسانی: 1391/08/29
تعداد بازدید: 4961
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal