مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۰/۲/۲۱
معاونت مركز بهداشت شهرستان شهركرد

 

 
  نام :مهندس مجيد
 
نام خانوادگي :  قنبريان

مدرك :  كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط

 
آدرس محل كار : شهركرد- خيابان باهنر- جنب مصلي امام خميني (ره)-مركز بهداشت شهرستان شهركرد

تلفن03832227805

دور نگار :03832224582

شرح وظايف معاون مركز بهداشت شهرستان شهركرد:

- اهتمام در پيشبرد و بهبود و ا رتقاء شاخص هاي بهداشتي شهرستان

2- نظارت كامل بر بازديد هاي كارشناسي از مراكز و خانه هاي بهداشتي تابعه

3- بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي و اپيدمي

4- شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي شهرستان و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه

5- برنامه ريزي به منظور اجراي مطابق دستورالعملهاي اجرايي پزشك خانواده و ارتقاء مراقبتهاي اوليه سلامت در شهرهاي 20تا50 هزار و كليه بسته هاي خدمتي طرح تحول نظام سلامت

6- پايش و ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان

7- جمع آوري، بررسي و تجزيه و تحليل گزارش اقدامات و فعاليت ها و نحوه ارائه خدمات در مراكز بهداشتي درماني تابعه

8-تلاش در جهت افزايش رضايتمندي مراجعين به مركز بهداشت شهرستان و مراكز خدمات جامع سلامت

9-برنامه ريزي مناسب جهت افزايش ميزان رضايتمندي پرسنل و توجه به مشكلات آنان با محوريت قوانين اداري

10- مشاركت فعال در تدوين پايش و ارزشيابي برنامه عملياتي مركز بهداشت شهرستان و مراكز بهداشتي درماني تابعه10

11- تدوين و مشاركت فعال در برنامه ريزيها و اجراي برنامه هاي آموزشي و شركت در جلسات كميته هاي مرتبط

12- انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مافوق و مطابق مقررات


 

تاریخ به روز رسانی: 1399/05/08
تعداد بازدید: 11004
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/21
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal