۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
شرح وظايف

 

شرح وظايـف واحد آموزش وارتقـاء سلامـت

ستاد مركزبهـداشت شهرستان

·         اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه 

·         برنامه ريزي براي انجام نياز سنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت شهرستان

·         طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و و ساير شواهد در شهرستان

·         ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

·         اجراي برنامه ملي  خود مراقبتي

·         ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت شهرستان

·         مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان

·         توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

·         مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت

·         مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم با استفاده از رويكردهاي مناسب در شهرستان

·         مشاركت در گسترش برنامه هاي خود مراقبتي سازماني  در مراكز آموزشي، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي

·         جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت هاي آموزش سلامت واحدهاي تابعه

·         آموزش هاي درون بخش وبرون بخش

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/04/26
تعداد بازدید: 2855
Powered by DorsaPortal