۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
معرفی

آماربه عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری ومدیریت دانشگاه بوده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است . وظيفه اصلی اين واحد جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی ، درمانی و همچنين فعاليت های بيمارستانی و مراكز بهداشتي مي باشد. اين واحد کليه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهايی به مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی ارسال می نمايد.
تاریخ به روز رسانی: 1391/09/02
تعداد بازدید: 5308
Powered by DorsaPortal